PĚTI ZEMĚNI JIHOVÝCHODNÍ AFRIKY

JAR, Svazijsko, Mosambik, Zimbabwe, Zambie